RIBNJAČARSTVO “DUBRAVA” d.o.o

 
 

Ribnjačarstvo "Dubrava" d.o.o je privatno poduzeće u vlasništvu obitelji Petrovčić Stjepana od 1997 godine.
Poduzeće se sastoji od upravne zgrade 130m2 i 5 apartmana sa 10 kreveta povrsine 130m2. U sklopu poduzeća postoji i skladište za hranu odnosno žitarice povrsine 700m2.
Od vodenih površina postoji 5 ribnjaka velićine od 17-120ha, 2 matičnjaka površine 5ha i 20 zimovnika, svaki veličine 100x30m.
Proizvode se sve vrste slatkovodne ribe. Moguća je proizvodnja cca 400 tona. Od 400 tona ribe moguće je proizvesti 250t konzumnog šarana te 100t šaranskog mlađa. Preostalih 50 tona predviđeno je za ostalu vrstu ribe. Da bi se ostvarila proizvodnja od 400t ribe potrebno je 1000t žitarica, od toga 80% kukuruz, 20% jecam odnosno pšenica. Za riblji mlađ potrebno je 10t smjese. Proizvodni ciklus šarana od ličinke do konzumne ribe traje 3 godine.
Na ribnjaku je zaposleno 9 djelatnika.

O NAMA